หน้าหลัก      ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท “นิติศาสตรมหาบัณฑิต MASTER OF LAWS PROGRAM สาขาวิชานิติศาสตร์” sukitti ( 2022-08-01 13:32:33)

สำนักพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ แจ้งนักศึกษาที่มีความประสงค์ขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร ประจำปี 2566 -คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด- sukitti ( 2022-07-19 09:41:08)

องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 sukitti ( 2022-07-19 09:39:38)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ๗๐ พรรษา ๗๐ ต้นบุนนาค รวมใจภักดิ์ อนุรักษ์พันธุ์พืช เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว sukitti ( 2022-07-19 09:30:58)

ขอเชิญชวนบุคลากร และ นักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล กล่าวราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว sukitti ( 2022-07-19 09:30:22)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 44 และ ครั้งที่ 45 ในวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 sukitti ( 2022-07-19 09:29:40)

มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดสอนหลักสูตรใหม่ สาขาวิชาการบริหารการเงินและการลงทุน : BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN FINANCIAL MANAGEMENT AND INVESTMENT sukitti ( 2022-07-19 09:29:03)

มหาวิทยาลัยพายัพ ขอเชิญชวนนักศึกษา ส่งผลงานการประกวดสื่อสร้างสรรค์สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด “รู้เท่า รู้ทัน สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด” sukitti ( 2022-07-19 09:28:25)

สำนักพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ จัดประกวดร้องเพลง Payap Singing Contest 2022 ครั้งที่ 1 sukitti ( 2022-07-06 20:47:06)

ประกาศ ขอความร่วมมือบุคลากรมหาวิทยาลัยพายัพ และ นักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมทำแบบสอบสำรวจความผูกพันความพึงพอใจ และความสุข sukitti ( 2022-07-06 20:45:46)

มหาวิทยาลัยพายัพ ขอเชิญร่วมการนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสเปิดปีการศึกษา 2565 ต้อนรับบุคลากรใหม่ และพิธีเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานครบ 25 ปี sukitti ( 2022-07-06 20:45:00)

มหาวิทยาลัยพายัพ ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรไทย ตั้งแต่วันนี้ – 8 กรกฎาคม 2565 sukitti ( 2022-07-06 20:43:58)

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค จัดพิธีสำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2565 sukitti ( 2022-06-21 15:42:58)

สำนักพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ สาขาวิชา จัดกิจกรรม "พากันมาหาความหมาย" (เปิดห้องเชียร์) sukitti ( 2022-06-21 15:42:23)

สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ จัดปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่หอพัก และ ซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีการศึกษา 2565 sukitti ( 2022-06-21 15:41:41)