หน้าหลัก      ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2563 sukitti ( 2022-06-14 11:10:30)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 sukitti ( 2022-06-14 11:09:57)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดประชุมรวมบุคลากร ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 sukitti ( 2022-06-14 11:09:19)

มหาวิทยาลัยพายัพ ขอเชิญชวนบุคลากรทุกท่าน ร่วมกิจกรรมพัฒนาสระน้ำ อาคารพันธสัญญา วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป sukitti ( 2022-06-14 11:08:33)

ม.พายัพ เปิดหลักสูตรใหม่ ป.เอก “กัญชาศาสตร์และพืชสมุนไพรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” ครบวงจร ที่แรกในประเทศไทย sukitti ( 2022-06-08 13:36:26)

มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดศูนย์สอบ PTE Academic วัดผลทางด้านภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการยื่นสมัครเรียนต่อต่างประเทศ หรือ เพื่อการย้ายถิ่นฐาน sukitti ( 2022-06-08 13:35:33)

ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง เสนอราคาการทำประกันอุบัติเหตุ และประกันสุขภาพ (ภาคสมัครใจ) สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2565 sukitti ( 2022-03-23 09:32:25)

ม.พายัพ เปิดหลักสูตรใหม่ ป.โท “กัญชาศาสตร์และพืชสมุนไพรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” ครบวงจร ที่แรกในประเทศไทย sukitti ( 2022-03-23 09:31:36)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรม PAYAP UNIVERSITY VIRTUAL WALK & RUN ครั้งที่ 2 : มหกรรมกีฬามหาวิทยาลัยพายัพ เนื่องในโอกาสก้าวเข้าสู่ปีที่ 49 ของมหาวิทยาลัยพายัพ sukitti ( 2022-02-17 13:18:09)

ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง แนวปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมในการขออนุญาตจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ (On site) สำหรับภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 sukitti ( 2022-01-31 14:42:37)

ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 22) (ขยายระยะเวลาให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ระหว่างวันที่ 15 – 31 มกราคม 2565) sukitti ( 2022-01-15 12:57:09)

Payap University Announcement COVID-19 Preventative Measures (#22) (Extension of the Work from Home measures to include 15-31 January 2022) sukitti ( 2022-01-15 12:56:23)

มหาวิทยาลัยพายัพ มอบทุนการศึกษา Early bird สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 จำนวน 100 ทุน เมื่อสมัครเรียนและรายงานตัวภายในวันที่ 31 มกราคม 2565 sukitti ( 2022-01-14 14:59:36)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2565 sukitti ( 2022-01-12 14:22:43)

ม.พายัพ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร sukitti ( 2022-01-12 14:19:55)