หน้าหลัก      ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดศูนย์สอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น JPT เป็นแห่งแรกในภูมิภาค sukitti ( 2021-07-12 14:01:38)

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีสำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 14 ในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00 น. ณ โบสถ์เฮ็นรี่ ลูซ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว sukitti ( 2021-07-08 10:28:56)

ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 16) sukitti ( 2021-06-21 13:36:29)

ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 15) แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ในภาคการศึกษาที่ 1ปีการศึกษา 2564 sukitti ( 2021-06-21 13:35:52)

ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 14) เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากร และการจัดการเรียนการสอน sukitti ( 2021-05-17 09:54:35)

ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 13) sukitti ( 2021-04-30 16:00:17)

PIH Hospitel โดยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยพายัพ และ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค รับการตรวจเยี่ยมด้านโภชนาการ จากศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ sukitti ( 2021-04-26 21:40:55)

มหาวิทยาลัยพายัพ พร้อมเปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เป็นรุ่นแรก ภายในปีการศึกษา 2564 sukitti ( 2021-04-26 21:40:13)

เปิดแล้ว Hospitel แห่งแรกของเชียงใหม่ โดย ม.พายัพ จับมือกับ รพ.แมคคอร์มิค รับชุดแรกจาก รพ.สนาม ที่ผ่านการประเมินกว่า 100 คน sukitti ( 2021-04-26 21:39:05)

มหาวิทยาลัยพายัพ ผนึกกำลังร่วมกับ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค พร้อมเสริมหนุนจังหวัดเชียงใหม่เต็มกำลัง เตรียมเปิด Hospitel แห่งแรกในจังหวัดเชียงใหม่ ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ รองรับผู้ป่วยโควิด-19 ในระยะฟักฟื้น sukitti ( 2021-04-18 10:29:21)

มหาวิทยาลัยพายัพ และ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เตรียมความพร้อมเปิด PIH Hospitel แห่งแรกของจังหวัดเชียงใหม่ ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ รับการตรวจทุกระบบตามมาตรฐาน พร้อมให้บริการช่วยเหลือจังหวัดเชียงใหม่รับมือการระบาดของเชื้อโควิด-19 sukitti ( 2021-04-18 10:20:45)

มหาวิทยาลัยพายัพ หยุดทำการเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 10 - 18 เมษายน 2564 sukitti ( 2021-04-10 10:08:58)

ด่วนที่สุด มหาวิทยาลัยพายัพ ประกาศเลื่อนกำหนดการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม ปีการศึกษา 2564 sukitti ( 2021-04-10 10:07:56)

Payap University Announcement Guidelines for personnel performance and instruction during the current Coronavirus Disease (COVID-19) outbreak sukitti ( 2021-04-10 10:07:05)

ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากร และการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ sukitti ( 2021-04-10 10:06:23)