หน้าหลัก      ข่าวประชาสัมพันธ์

ม.พายัพ ร่วมกับ ร้านวัวลายหัตถเวช เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรนวดไทย เพื่อการบริการแก่ชาวต่างชาติ ภายใต้โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ sukitti ( 2022-09-09 13:56:21)

มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต Payap Life Long Learning Center รองรับกลุ่มผู้สูงอายุชาวต่างชาติ ที่พำนักอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ หรือใกล้เคียง sukitti ( 2022-09-09 13:55:21)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรมรับขวัญบุนนาค ต้อนรับนักศึกษาใหม่และสถาปนาเป็นลูกบุนนาคอย่างเต็มภาคภูมิ sukitti ( 2022-09-09 13:54:46)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรม PAYAP USR จิตอาสาร่วมแบ่งปัน อุทิศสร้างสรรค์สังคม ประจำปีการศึกษา 2565 sukitti ( 2022-09-09 13:53:58)

มหาวิทยาลัยพายัพ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย พัฒนาความสามารถด้านดนตรี เตรียมความพร้อม สร้างทางเลือกในการเรียนต่ออุดมศึกษา sukitti ( 2022-09-09 13:53:14)

มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดสอนหลักสูตรใหม่ เอาใจคนวัย DIGITAL ธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีทางการเงิน Digital Business and Financial Technology (FinTech) sukitti ( 2022-09-09 13:52:03)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรมโครงการ “Smart PYU & Job Fair 2022” sukitti ( 2022-08-29 13:49:45)

สำนักบริการวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ กัญชา กัญชง สำหรับประชาชน sukitti ( 2022-08-25 11:20:10)

สำนักศาสนกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดงานสัปดาห์ฟื้นฟูพัฒนาจิตใจ ระหว่างวันที่ 26 - 30 กันยายน 2565 sukitti ( 2022-08-25 11:19:13)

องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม Payap 1st Singing Contest 2022 และการประกวดดาว – เดือน มหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2565 sukitti ( 2022-08-25 11:18:32)

วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรม Duriyasilp College of Music Open House 2022 sukitti ( 2022-08-18 23:13:11)

สำนักพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการ “กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” sukitti ( 2022-08-18 23:12:34)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในพิธีแต่งตั้ง อาจารย์อภิชา อินสุวรรณ เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ sukitti ( 2022-08-18 23:11:46)

มหาวิทยาลัยพายัพ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 หลักสูตรไทย ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป sukitti ( 2022-08-18 23:10:36)

มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดสอนปริญญาเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต DOCTOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM sukitti ( 2022-08-01 13:33:42)