หน้าหลัก      ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี มหาวิทยาลัยพายัพ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท sukitti ( 2019-11-14 09:30:17)

สโมสรเจ้าหน้าที่พนักงาน มหาวิทยาลัยพายัพ จะจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีบริหาร 2561 sukitti ( 2019-05-31 16:23:47)

สำนักงานศาสนกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้าในโอกาสเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 sukitti ( 2019-05-31 16:23:10)

มหาวิทยาลัยพายัพกำหนดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และประชุมใหญ่ผู้ปกครอง ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 sukitti ( 2019-05-28 21:22:31)

ประกาศ นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 สามารถดูตารางกิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 คลิกที่นี่ sukitti ( 2019-05-06 09:41:41)

มหาวิทยาลัยพายัพ เตรียมพัฒนาอาคารสถานที่ครั้งใหญ่ ปรับโฉมใหม่เพื่อต้อนรับปีการศึกษา 2562 sukitti ( 2019-05-06 09:40:41)

มหาวิทยาลัยพายัพ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 ระดับปริญญาตรี โท เอก รวมทั้งหลักสูตรระยะสั้นที่น่าสนใจมากมาย สมัครได้ทุกวันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป sukitti ( 2019-04-19 12:45:47)

ม.พายัพ มอบทุน 50% ของค่าเล่าเรียน ให้กับนักเรียน เรียนดีหรือกิจกรรมเด่น Top 10 ของโรงเรียนประจำอำเภอ ในเขต 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน sukitti ( 2019-04-19 12:44:10)

ผู้บริหาร ม.พายัพ ห่วงใยปัญหาหมอกควันมลพิษ เร่งรณรงค์และทำกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย sukitti ( 2019-04-05 20:51:20)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดงานสระเกล้าดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโส ป๋าเวณีปี๊ใหม่เมือง มหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปี 2562 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 sukitti ( 2019-04-05 20:48:52)

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการก่อตั้งศูนย์ส่งเสริมและบริการสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค จังหวัดเชียงใหม่ sukitti ( 2019-03-22 09:24:55)

วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดสอน Essential DJ Course สำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป เป็นแห่งแรกของประเทศไทย เริ่มเรียน 1 เมษายน 2562 sukitti ( 2019-03-22 09:09:03)