หน้าหลัก      ข่าวประชาสัมพันธ์

Payap University Announcement PREVENTATIVE MEASURES REGARDING COVID-19 (Edition 4) sukitti ( 2020-03-24 14:24:47)

ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 4) sukitti ( 2020-03-24 14:22:45)

Payap University Announcement Subject: Preventive Measures Related to the Coronavirus (COVID-19) #3 sukitti ( 2020-03-24 14:21:59)

Payap University Announcement Preventive Measures Related to the Coronavirus (COVID-19) Subject: Operational Protocol for the Period March 18 – 31, 2020 and Summer Semester 2019/20 sukitti ( 2020-03-24 14:21:21)

คณะวิทยาศาสตร์ ม.พายัพ จัดอบรมหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ (150ชั่วโมง) รุ่นที่ 2 – 3 sukitti ( 2020-03-24 14:20:26)

ด่วนที่สุด...ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง การดำเนินการช่วงวันที่ 18 – 31 มีนาคม 2563 และการปฏิบัติงานภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 sukitti ( 2020-03-19 11:36:33)

ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 3) sukitti ( 2020-03-19 11:35:56)

คณะนิติศาสตร์ ม.พายัพ รับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต แผนการศึกษาสำหรับผู้เทียบโอนผลการเรียน (ภาคพิเศษ) sukitti ( 2020-03-19 11:35:13)

คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียน) sukitti ( 2020-03-11 09:47:40)

ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 2) sukitti ( 2020-03-11 09:32:09)

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ม.พายัพ จัดพิธีติดเข็มแก่นักศึกษาที่สำเร็จหลักสูตร รุ่นที่ 94 ปีการศึกษา 2562 sukitti ( 2020-02-28 11:10:55)

ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 / Preventive Measures Related to the Coronavirus (COVID-19) /主题:与冠状病毒有关的预防措施(COVID-19) sukitti ( 2020-02-28 11:10:04)

ม.พายัพ จับมือกับ YourNextU YOUNG จัดหลักสูตร Summer Camp ระดับต่างประเทศ Global Citizen Camp แคมป์ระยะสั้นสร้างผู้นำเด็กรุ่นใหม่ที่เน้นเสริมสร้าง Soft Skills ในชีวิต ก้าวไกลแบบพลเมืองโลก sukitti ( 2020-02-26 13:46:29)

มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) เปิดสอนหลักสูตรบัณฑิตพรีเมี่ยม (Bundit Premium) sukitti ( 2020-02-24 14:12:38)

คณะเภสัชศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม (รับตรง) sukitti ( 2020-02-11 14:26:42)