หน้าหลัก      ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยพายัพ เลื่อนการจัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 44 ในเดือนพฤศจิกายน นี้ ไปร่วมกับ ครั้งที่ 45 ในเดือนพฤศจิกายน 2565 sukitti ( 2021-10-15 15:51:48)

ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 20) (การจัดการเรียนการสอนและการสอบ ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564) sukitti ( 2021-10-15 15:50:32)

ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 19) sukitti ( 2021-09-13 14:06:33)

สำนักพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรม SMART PYU เตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนสำเร็จหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 sukitti ( 2021-09-13 14:05:42)

ม.พายัพ เปิดหลักสูตรใหม่ Executive MBA สร้างนักธุรกิจ ผู้บริหารและนักวิชาการ ในยุคดิจิทัล sukitti ( 2021-09-03 12:22:07)

สำนักพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรม SMART PYU เตรียมความพร้อมนักศึกษา ก่อนสำเร็จหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 sukitti ( 2021-09-03 12:21:30)

ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 19) sukitti ( 2021-09-03 12:20:36)

มหาวิทยาลัยพายัพ ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2564 sukitti ( 2021-08-06 16:03:29)

มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตรภาษาไทย พร้อมทุนการศึกษา 10,000 บาท sukitti ( 2021-08-06 16:02:43)

IC New Student Orientation 1/2021 sukitti ( 2021-08-02 14:09:39)

ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 18) sukitti ( 2021-08-02 13:56:14)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 - 10.30 น. ณ โบสถ์ เฮ็นรี่ ลูซ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว sukitti ( 2021-07-28 11:54:41)

ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 17) sukitti ( 2021-07-28 11:53:33)

มหาวิทยาลัยพายัพ ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมาตรการของภาครัฐ จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ทุกรายวิชา sukitti ( 2021-07-12 14:07:28)

มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดศูนย์สอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น JPT เป็นแห่งแรกในภูมิภาค sukitti ( 2021-07-12 14:01:38)