หน้าหลัก      ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง Bringing Non-Dominant Languages into Education Systems: Change from Above, from Below, from the Side -- or a Combination? sukitti ( 2021-03-22 11:45:46)

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดสอนคอร์สปูพื้นฐาน TOEIC 20 ชั่วโมง สำหรับผู้สนใจทั่วไป sukitti ( 2021-03-22 11:45:15)

ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 11) sukitti ( 2021-03-08 13:03:18)

Center for Social Impact มหาวิทยาลัยพายัพ จัดอบรมในหัวข้อเรื่อง การประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม ภายใต้โครงการ Strengthening Innovative Social entrepreneurship practices for disruptive business setting in Thailand and Myanmar (STEPup) sukitti ( 2021-02-28 11:18:53)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบปีที่ 47 ก้าวสู่ปีที่ 48 วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ในรูปแบบการถ่ายทอดสดออนไลน์ sukitti ( 2021-02-16 14:42:32)

มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดศูนย์สอบ GED เทียบวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แห่งเดียวในภาคเหนือตอนบน sukitti ( 2021-02-16 14:41:45)

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ จัดกิจกรรมเสวนาเรื่อง สื่อมวลชนในอาคเนย์ ในวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 sukitti ( 2021-02-16 14:38:54)

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 รับตรงรอบที่ 2 sukitti ( 2021-02-15 14:37:42)

มหาวิทยาลัยพายัพ ขานรับนโยบาย จ.เชียงใหม่ ประกาศให้การสวมหมวกนิรภัย 100 % เป็นวาระของจังหวัด เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน sukitti ( 2021-02-15 09:18:36)

มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน (สกอ.) จัดโครงการการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ. 2564 sukitti ( 2021-02-10 10:20:54)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในพิธีสำเร็จหลักสูตร และกิจกรรมมุ่งสู่โลกกว้าง ประจำปีการศึกษา 2563 นักศึกษาเข้าชมคลิปเพื่อทำใบงานได้ที่นี่ sukitti ( 2021-02-10 10:19:33)

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในพิธีติดเข็มแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 95 sukitti ( 2021-02-10 10:18:12)

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ (รอบรับตรงครั้งที่ 1) ปีการศึกษา 2564 sukitti ( 2021-02-10 10:00:39)

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ รับสมัครผู้สนใจเข้าเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2564 sukitti ( 2021-01-28 09:11:09)

ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 10) sukitti ( 2021-01-28 09:10:06)