หน้าหลัก      ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในพิธีสำเร็จหลักสูตร และกิจกรรมมุ่งสู่โลกกว้าง ประจำปีการศึกษา 2563 โดยการถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ sukitti ( 2021-01-28 09:09:08)

มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ผ่านระบบออนไลน์ทุกสาขาวิชา เพื่ออำนวยความสะดวกในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป sukitti ( 2021-01-28 09:08:27)

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ รับสมัครนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม (หลักสูตร 6 ปี) ปีการศึกษา 2564 sukitti ( 2020-12-30 21:30:00)

มหาวิทยาลัยพายัพ หยุดทำการเนื่องในเทศกาลคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ติดต่องาน จึงขอแจ้งหมายเลข หรือส่งอีเมล ดังนี้ sukitti ( 2020-12-30 21:29:04)

คำอวยพรเนื่องในเทศกาลคริสต์มาส ประจำปี 2563 จาก อาจารย์อภิชา อินสุวรรณ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ sukitti ( 2020-12-30 21:27:45)

มหาวิทยาลัยพายัพ ชีเแจงแนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยพายัพ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 sukitti ( 2020-12-30 21:26:48)

มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) มอบทุนเรียนฟรี!!! จ่ายเฉพาะค่าบำรุงการศึกษาเทอมละ 5,450 บาท เรียนจบแล้วได้ทำงานทันที sukitti ( 2020-12-09 09:53:12)

มหาวิทยาลัยพายัพ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 พร้อมมอบทุนการศึกษา รวมมูลค่ากว่า 9 ล้านบาท sukitti ( 2020-12-08 10:48:37)

มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดสอนหลักสูตรใหม่ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีทางการเงิน : Digital Business and Financial Technology (FinTech) sukitti ( 2020-12-08 09:31:59)

ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง แนวปฏิบัติเบื้องตัวเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 สำหรับบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ sukitti ( 2020-12-08 09:19:50)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรม เดิน – วิ่ง รูปแบบใหม่ “Payap University International Virtual Walk and Run #1” sukitti ( 2020-12-08 09:17:18)

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดอบรมเรื่อง “รู้เท่าทันเชื้อโคโรนาไวรัส (Covid-19)” และฝึกปฏิบัติการ “การเตรียมแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อที่ถูกวิธี” sukitti ( 2020-12-03 18:04:01)

ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษาและบุคลากรในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 sukitti ( 2020-12-03 18:02:56)

มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน (สกอ.) จัดประชุมวิชาการเสนอผลการวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2564 sukitti ( 2020-12-03 18:02:09)

องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ จัดงานรับขวัญบุนนาค ประจำปีการศึกษา 2563 sukitti ( 2020-11-18 10:01:21)